En röst på oss är en röst för

Jämlika löner
Rektrytering
Vård i hela länet
Personalen, vår viktigaste resurs
Arbetsvillkoren
Nej till en storregion

Oavsett din röst i riksdagsvalet, rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!

Framtiden ser ljus ut och trots att en pandemi härjat i drygt två år har Sjukvårdspartiet i regionledningen vänt det ekonomiska läget och börjat investera i vården. Vi behöver nu ert förtroende att få fortsätta på den inslagna vägen.

Efter år av centraliseringar och skattehöjningar som lösning på regionens ekonomiska problem hade Sjukvårdspartiet redan vid tillträdandet i regionledningen efter valet 2018 formulerat planerna på en utbyggnad av den norrbottniska sjukvården. Vi skulle bryta centraliseringen och föra vården närmre medborgarna. I syfte att skapa en ekonomi som möjliggör förbättringar inom sjukvården beslutade vi därför om att spara och omfördela resurser från övrig verksamhet till hälso- och sjukvården, den så kallade omställningen.

En röst på oss är en röst för:

Ett friskare Norrbotten

Vi investerar och decentraliserar vården som ska utgå ifrån den enskildes behov

Hälso- och sjukvården i Norrbotten måste prioriteras och tillgängligheten säkerställas. Pengar ska inte läggas på hög utan användas till norrbottningarnas välfärd. Decentraliseringen som har påbörjats måste få fortsätta och slutföras.

Vi satsar på:

En jämlik vård i hela länet

Alla ska ha tillgång till vård oavsett bostadsort

Sjukvårdspartiet har hela tiden arbetat för en vårdorganisation byggd på jämlikhet och större geografisk spridning. Vi har därför i regionledningen beslutat att öppna 39 filialer och servicepunkter runt om i länet.

Vi tycker att:

Vård­personalen är vår viktigaste resurs

Jämlika löner och bra arbetsvillkor är viktiga förutsättningar för att kunna rekrytera

Vi måste rekrytera och ta hand om de som tar hand om oss. Sjukvårdspartiet har i regionledningen beslutat om direkta insatser för arbetsmiljö och löner till sjuksköterskor, undersköterskor samt skötare och medicinska sekreterare men även extra lönesatsningar till tandläkargruppen för att kunna rekrytera.

Vi vill:

Se över och förbättra kvinno­sjukvården

Alla kvinnor har rätt till trygg och säker vård

Mammografin ska vara tillgänglig i hela länet och det ska inte finnas någon åldersbegränsning varken för mammografi eller cellprovtagning.